ΝΕΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ

ΤΙΜΕΣ!

 

  Eurolab Ε.Π.Ε.:  Συνοπτικές

  πληροφορίες στα Ελληνικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Αγγλικά

 

Η Eurolab είναι Ελληνική εταιρεία παραγωγής πρωτότυπων προϊόντων in vitro εξετάσεων, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο κυρίως για ερευνητικούς, αλλά και για διαγνωστικούς σκοπούς.

Λεπτομέρειες για τα προϊόντα μας μπορείτε να βρείτε στις σελίδες μας στα Αγγλικά.  Απλώς πατήστε το κουμπί Αγγλικά στο αριστερό μέρος της οθόνης σας.

Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των πιο σημαντικών προϊόντων της Eurolab στα Ελληνικά :

MYCOPLASMA GU Culture System®:  Kit με 1 στερεό και 2 υγρά καλλιεργητικά υλικά.  Κατάλληλο για την ανίχνευση, ταυτοποίηση και αρίθμηση αποικιών των μυκοπλασμάτων.  Το πρώτο πλήρες σύστημα διάγνωσης των λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος από μυκοπλάσματα.  Υλικά συσκευασμένα σε διαφανές πλαστικό ανά εξέταση έτοιμα προς χρήση.  Συσκευασία των 10 εξετάσεων.  Προτεινόμενη τιμή πώλησης: 49 ευρώ.

MYCOPLASMA GU Screen®:  Χρωματικό διαγνωστικό kit υγρής φάσης σε 2 σωληνάρια για τη διάγνωση και το διαχωρισμό λοιμώξεων του ουρογεννητικού από Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum.  Σωληνάρια συσκευασμένα σε διαφανές πλαστικό ανά εξέταση έτοιμα προς χρήση.  Συσκευασία των 20 εξετάσεων με προτεινόμενη τιμή πώλησης: 79 ευρώ.

IAST®:  Η πιο νέα και αξιόπιστη εξέταση αναγνώρισης της αναπνευστικής αλλεργίας (άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα κλπ.).  Μέθοδος ΕΙΑ σε σωληνάρια ή σε μικροπλακίδια, στο χέρι ή αυτοματοποιημένη.  Διαχωρισμός εποχιακής και μη εποχιακής αλλεργίας.  Αποτέλεσμα ποσοτικό σε μονάδες αλλεργίας (AU/L).  Συσκευασία επαρκής για εξετάσεις 25 ασθενών.  (Περιέχονται πρόσθετα πρότυπα διαλύματα και οροί ελέγχου).  Προτεινόμενη τιμή πώλησης: 208 ευρώ.

SPERM COUNT®: Ρυθμιστικό διάλυμα φορμαλισμένου διαλύματος ΝαCl στο οποίο έχει προστεθεί ως χρωστική κρυσταλλικό ιώδες για τη μέτρηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων χωρίς ειδική συσκευή.  Συσκευασία: των 100 εξετάσεων.  Προτεινόμενη τιμή πώλησης: 20 ευρώ.

URIFAST®:  Έτοιμο kit διάγνωσης των ουρολοιμώξεων σε 2 λεπτά.  Κατάλληλο για κάθε κλινικό γιατρό ή διαγνωστικό εργαστήριο.  Συσκευασία των 20 εξετάσεων.  Προτεινόμενη τιμή πώλησης: 36 ευρώ.

FRUCTOSE S.F.®:  Βιοχημικό kit για τον προσδιορισμό της φρουκτόζης στο σπέρμα.  Συσκευασία των 180 εξετάσεων.  Προτεινόμενη τιμή πώλησης: 110 ευρώ.

ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΙΤ

ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ

 
 

 

 

 

 


Οι τιμές πώλησης δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ